נושאים כלליים - הרב חנניה מלכה - ההתקרבות לה' בשני אופנים