הלכה - שולחן ערוך או"ח - סימן רטו המשך, סימן קפ הלכות פירורי לחם