ספר שמואל ב' הרב אבי נאום


סוף שמואל א - תחילת שמואל ב

תועליות לרלב"ג ספר שמואל א שיעור 4 - שמואל ב פרק ב

פרקים ב - ג 

פרק ג שיעור 2

פרק ג שיעור 3

פרק ד - ה

פרק ה שיעור 2

פרק ו

פרק ז

פרק ח שיעור 1

פרק ח שיעור 2 - פרק ט


פרק י

פרק יא שיעור 1

פרק יא שיעור 2


פרק יב

פרק יב המשך - פרק יג

פרק יג המשך

פרק יד


פרק יד המשך

פרק יד - טו


פרק טו המשך

פרקים טו - טז

פרקים טז - יז

פרקים יז - יח


פרק יח שיעור 2

פרק יח שיעור 3 - פרק יט שיעור 1

פרק יט שיעור 2

פרק יט שיעור 3 - פרק כ שיעור 1

פרק כ שיעור 2


פרק כא שיעור 1

פרק כא המשך

פרק כב - שירת דוד והדבקות בה' למרות הצרות

פרק כג - דבריו האחרונים של דוד המלך


פרק כג המשך ופרק כד - מדוע פקד דוד את ישראל

פרק כד המשך - מה הייתה הטעות של דוד בעניין המפקד


תועליות לרלב"ג שיעור 1 - דעתו על אימפולסיביות

תועליות לרלב"ג שיעור 2 - חשיבות ההתבוננות על הטוב

תועליות לרלב"ג שיעור 3 - מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש

תועליות לרלב"ג שיעור 4 - למה להתפלל אם נגזרה גזרה


תועליות לרלב"ג שיעור 4 - שירת דוד