הרב גבריאל קרסקס - הקדמה לספר פתחי חכמה לרמח"ל שיעור 1