הרב אורן חורי - ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ח - פתיחה לספר משיבת נפש שיעור 2