ירושלים של זהב והנקודה הפנימית - הרב אלישע וישליצקי זצ"ל