טבעי האומה הישראלית והקשר לירושלים - הרב שמעון כהן