הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק - תיקון הברית שיעור 5 - הקשר בין תיקון הברית ללימוד התורה