הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק - תיקון הברית שיעור 6 - הקשר של כעס ורציחה לשמירת הברית


הרב אורן חורי בהמשך לסדרת השיעורים המאלפת בספר צדקת הצדיק של רבי צדוק הכהן מלובלין מרצה על הקשר בין הכעס ושמירת הברית ודרך לתיקון הברית