הרב אבי נאום - פרשת במדבר - מפקד שבטי ישראל ושבט לוי מדוע שבט לוי הוא הקטן ביותר