הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק שיעור 7 - תיקון הברית ואוהלה של תורה