הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק שיעור 8 - הצדקה כתיקון לפגם הברית