הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק תיקון הברית שיעור 9