הרב אורן חורי - הלכות ברכות סימן קנ"ט 2 - דיני כלי נטילת ידיים - האם טבילת ידיים עולה לנטילה