הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק שיעור 10 - תורה קכ"ט הבא ליטהר