הרב אורן חורי - הלכות נטילת ידיים - חציצה בנטילת ידיים