הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק - תורה ובחירה שיעור 2 - התורה לעומת שאר החוכמות