הרב גבריאל קרסקס - הסיבות להידרדרות החברה בזמן חורבן הבית