הרה"ג שמעון כהן שליט"א - לקראת ראש השנה - ביאור פרשת אברהם בגרר