הרב אורן חורי - ספר אורי וישעי לרב חרל"פ - השפע שבראש השנה