הרב אורן חורי - שו"ת ציץ אליעזר - ביקור חולים וביטחון