מאמרים - הלכה


י' בטבת - דין מעוברות ומניקות בצומות
האם נשים מעוברות או מניקות צריכות לצום בצומות יז' בתמוז י' בטבת צום גדליה או תענית אסתר?14:30 (10/12/13) הרב חנניה מלכה