הרב גבריאל קרסקס - הקדמת הרמב''ם למשנה - שיעור 4 - להבדיל בין נביא אמת לנביא שקר