הרב אורן חורי - ספר צדקת הצדיק - שיעור 14 - ירידה בעבודת השם לצורך עלייה