הרב אלישע וישליצקי זצ"ל - שיעור ביום הזכרון של הרמב"ם