הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שיעור 35 - מימד הזמן בבחינת שיעור קומה