הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שיעור 36 - כלל ישראל בבחינת שיעור קומה