הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שיעור 38 - כלל ישראל וסוד הגאולה בבחינת שיעור קומה