הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שיעור 42 - התורה ובניין הבית