הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שיעור 43 - לידת האדם והשתלשלות העולם