הרב גבריאל קרסקס - הקדמת הרמב''ם לפרק חלק - שיעור 3 - האגדה ומעלתה ותענוגי האדם