הרב גבריאל קרסקס - פרשת ואתחנן שבת נחמו - זוגיות ואמונה לאור פרשת השבוע