הרב גבריאל קרסקס - הקדמת הרמב''ם לפרק חלק - שיעור 4 - הבנת האגדה