הרב אבי נאום - לקראת הבחירות - תשובת הרב קוק לגבי הבחירות היחסיות