הרב אייל בן דוד - השתלשלות התורה שבע"פ - שיעור 9 תקופת הזוגות