הרב ישראל ליפשיץ - עמלה של תורה - הרב אהרון ליכטנשטיין