הרב אבי נאום - אם דומים בעיניך כמלאכים - ממי ראוי ללמוד תורה