הרב אייל בן דוד - השתלשלות התורה שבע"פ - שיעור 12 - מדרש יוצר או מקיים