הרב אורן ניזרית - כיצד לעורר את הלב להתאבל על החורבן