הרב אייל בן דוד - השתלשלות התורה שבע"פ - שיעור 13 - מדרש ההלכה ופשוטו של מקרא