יום עיון לחנוכה - הרב אייל בן דוד - מלכות בית חשמונאי