הרב אלישע וישליצקי זצ"ל - מסכת מגילה - לכבוד פורים